ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ
Untitled Document
(1964-1973), the U.S. dropped more than 2 million tons of ordnance on Laos in every 8 minutes, 24 hrs/day, for 9 years, making Laos the most heavily bombed country per capita in history of mankind.
Back War Kill Kid Peace We Build Next
       ເມນູຫຼັກ
   ໜ້າຫຼັກ
   ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
   ການບໍລິການ
   ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ສພຟ
   ສະຖິຕິການບໍລິການຄົນເຈັບ-ຄົນພິການ
 
       ໂຄງການ ສພຟ
   ແຜນຍຸດທະສາດ
   ແຜນແມ່ບົດ
   ໜ້າທີ່ວຽກຂອງໂຄງການ
   ບົດສະເໜີໂຄງການ
 
        ລິ້ງແນະນຳ
 
       ສະຖິຕິຄົນເຂົ້າຊົມເວບໄຊ
    ມື້ນີ້
70
    ມື້ວານນີ້
44
    ເດືອນນີ້
1,705
    ເດືອນກ່ອນນີ້
2,970
    ປີນີ້
1,705
    ປີກ່ອນນີ້
29,097
Untitled Document

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

   ສູນ​ການ​ແພດ​ຟື້ນຟູໜ້າທີ່​ກາ​ນ​ໄດ້​ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ​ໃນ​ປີ 1962 ​​ໃສ່​ຊື່ວ່າສູນ​ອົງຄະ​ທຽມ. ​ໂດຍ​ຈຸດປະສົງ​ຜະລິດ ​ແລະ ປະກອບ​ອົງຄະ​ທຽມ ​ໃຫ້​ນັກຮົບ​ເກົ່າ​ທີ່​ເສຍ​ອົງຄະ ​ແລະ ປະສົບ​ໄພ​ສົງຄາມ ຕໍ່ມາ​​ໃນວັນ​ທີ 20/11/1967 ​ຂະ​ແໜ່ງກາຍຍະ​ບໍາບັດ ​ແລະ ອົງຄະ​ທຽມ​ ໄດ້​ກຳ​ເນີ​ດ​ເກີດ​ຂື້ນ ​ແລະ ວັນ​ທີ1/1/1968 ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ການ​ບໍລິການການ​ປິ່ນປົວ​ຟື້ນຟູ​ເດັກ​ພິການ. ໃນປີ 1975 ສູນອົງຄະທຽມ ໄດ້ຂຶ້ນກັບກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ, ມາຮອດປີ 1978 ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ໂອນ ສູນອົງຄະທຽມ ມາໃຫ້ ກະຊວງປ້ອງພາຍໃນ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ) ແລະ ໃນທ້າຍປີດຽວກັນ ກະຊວງພາຍໃນ ກໍ່ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຜູ້ເບິ່ງແຍ່ງ ດູແລ, ໃນປີ 1990 ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ຈາກ ສູນອົງຄະທຽມ ມາເປັນ ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ ຜ່າຕັດ-ດັດແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ. ມີ 8 ພະແນກ, ປີ 1992 ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນພິເສດເດັກພິການ ໂດຍໃຫ້ການຮຽນການສອນແກ່ ເດັກພິການທາງຫູ, ປາກ ແລະ ຕາ. ປີ 2001 ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບຄົນພິການສ້າງຂຶ້ນຢູ່ ບ້ານ ສີເກີດ, ເມືອງ ນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໃຫ້ການສິດສອນ, ຝືກວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ຄົນພິການທາງຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີວິຊາຊີບ ແລະ ສາມາດຫາລ້ຽງຊີບຕົນເອງ, ນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2011  ສູນຟື້ນຟູຄົນພິການແຫ່ງຊາດ ົໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ມີ 100 ຕຽງ ທຽບເທົ່າໂຮງໝໍສູນກາງ (ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີເລກທີ 1241/ກຊສ, ລົງວັນທີ 31/11/2011); ມີ 15 ພະແນກ.ພະນັກງານ 191 ຄົນ, ໃນນັ້ນ 30% ເປັນ ພ/ງ ໂຄງການ, ລໍຖ້າ ອາສາສະໝັກ. ເຖິງປະຈຸບັນມີ PO ປະມານ 60 ຄົນ ແລະ PT 450 ຄົນ.

ž
ž
 

ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ
ທີ່ຢູ່: ຖະໜົນຄູວຽງ, ບ້ານ ສີເມືອງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ.
ໂທລະສັບ: (856 21) 214044, ແຟັກ: (856 21) 242702, ຕູ້ໄປສະນີ: ຕູ້ ປ.ນ 5030

ທັງໝົດນີ້ແມ່ນລິຂະສິດ©2015 ຂອງສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ສະຫງວນລິຂະສິດ. ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍ: ໜ່ວຍງານໄອທີ